Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Nada Asatarou & Kojima Takeo no Jissen Mahjong Kyoushitsu
Nada Asatarou & Kojima Takeo no Jissen Mahjong Kyoushitsu
Pac-Man
Pac-Man
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Hot Wheels: Burnin' Rubber
Hot Wheels: Burnin' Rubber

Users who love this game also love:

Bakuretsu Muteki Bangai-O
Bakuretsu Muteki Bangai-O
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
Paper Mario
Paper Mario
Pac-Man
Pac-Man
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door