Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

The Legend of Dragoon
The Legend of Dragoon
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Super Mario 64
Super Mario 64