Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Tetris Attack
Tetris Attack
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Galaga: Demons of Death
Galaga: Demons of Death
Mario Kart 7
Mario Kart 7