Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Pac-Man
Pac-Man

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda Collector's Edition
The Legend of Zelda Collector's Edition
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Donkey Konga
Donkey Konga
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii