Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land