Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land
Super Mario Land
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land

Users who love this game also love:

Bump 'n' Jump
Bump 'n' Jump
3-bun Tenkatouitsu: Nishihon Sengoku Quiz-Hen
3-bun Tenkatouitsu: Nishihon Sengoku Quiz-Hen
Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen
Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen
TOEIC Test: Chousoku Training
TOEIC Test: Chousoku Training
Zuma
Zuma