Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Donkey Kong
Donkey Kong
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time