Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario World
Super Mario World
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl