Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Adventure
Final Fantasy Adventure
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III

Users who love this game also love:

Ultima: Quest of the Avatar
Ultima: Quest of the Avatar
Juvei Quest
Juvei Quest
L'Empereur
L'Empereur
Kouryuuki
Kouryuuki
Majin Tensei II: Spiral Nemesis
Majin Tensei II: Spiral Nemesis