Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Adventure
Final Fantasy Adventure
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening

Users who love this game also love:

Goemon: Mononoke Sugoroku
Goemon: Mononoke Sugoroku
Tantei Jinguuji Saburo: Yokohama-ko Renzoku Satsujin Jiken
Tantei Jinguuji Saburo: Yokohama-ko Renzoku Satsujin Jiken
Mega Man 5
Mega Man 5
Arrow of Laputa
Arrow of Laputa
Juno First
Juno First