Users who own this game also own:

Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Gargoyle's Quest
Gargoyle's Quest

Users who love this game also love:

Dr. Mario
Dr. Mario
Cadillac
Cadillac
Daffy Duck
Daffy Duck
Pac-Man World 2
Pac-Man World 2
Hirata Shogo Interactive Ehon: Ookami to Shichi Hiki no Koyagi
Hirata Shogo Interactive Ehon: Ookami to Shichi Hiki no Koyagi