Users who own this game also own:

Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Metroid Prime
Metroid Prime
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

San Francisco Rush: Extreme Racing
San Francisco Rush: Extreme Racing
A-Men
A-Men
Star Wars: Shadows of the Empire
Star Wars: Shadows of the Empire
My Farm
My Farm
Tetris DX
Tetris DX