Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Metroid Prime
Metroid Prime
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion