Game Box Shots

XIII (US)
US 11/25/03
XIII (EU)
EU 11/28/03

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.