Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Resident Evil
Resident Evil

Users who love this game also love:

ATV Racing
ATV Racing
Carol Vorderman's Sudoku
Carol Vorderman's Sudoku
200-Mannin no KanKen: Tokoton Kanji Nou
200-Mannin no KanKen: Tokoton Kanji Nou
Bad Batsumaru
Bad Batsumaru
Harukanaru Toki no Naka de
Harukanaru Toki no Naka de