Users who own this game also own:

Star Fox Adventures
Star Fox Adventures
Mario Power Tennis
Mario Power Tennis
Mario Golf: Toadstool Tour
Mario Golf: Toadstool Tour
Viewtiful Joe
Viewtiful Joe
Mega Man X: Command Mission
Mega Man X: Command Mission

Users who love this game also love:

LEGO Racers
LEGO Racers
Golf
Golf
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Ojarumaru: Mitsunegai Jinja no Ennichi de Ojaru!
Ojarumaru: Mitsunegai Jinja no Ennichi de Ojaru!
Soon Shine
Soon Shine