Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Star Fox Adventures
Star Fox Adventures
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Mario Superstar Baseball
Mario Superstar Baseball
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion

Users who love this game also love:

Robocco Wars
Robocco Wars
Derby Stallion Zengokuban
Derby Stallion Zengokuban
Ayakashi Ninden Kunoichiban Plus
Ayakashi Ninden Kunoichiban Plus
Shin Nippon Pro Wrestling: Chou Senshi in Tokyo Dome
Shin Nippon Pro Wrestling: Chou Senshi in Tokyo Dome
Hana no Keiji
Hana no Keiji