Users who own this game also own:

Sonic Mega Collection
Sonic Mega Collection
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
The Legend of Zelda Collector's Edition
The Legend of Zelda Collector's Edition
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker

Users who love this game also love:

Pinball
Pinball
Ed, Edd n Eddy: The Mis-Edventures
Ed, Edd n Eddy: The Mis-Edventures
Tron: Solar Sailer
Tron: Solar Sailer
Digger
Digger
Nushi Tsuri Adventure: Kite no Bouken
Nushi Tsuri Adventure: Kite no Bouken