Users who own this game also own:

Metroid Prime
Metroid Prime
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
F-Zero GX
F-Zero GX
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker

Users who love this game also love:

Geist
Geist
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt
XGRA: Extreme-G Racing Association
XGRA: Extreme-G Racing Association
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII