Users who own this game also own:

Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Metroid Prime
Metroid Prime
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine

Users who love this game also love:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask