Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Sonic Adventure 2 Battle
Sonic Adventure 2 Battle
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl

Users who love this game also love:

Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Pokemon Y
Pokemon Y
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Duke Nukem 64
Duke Nukem 64