Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Sonic Adventure 2 Battle
Sonic Adventure 2 Battle
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX
The Legend of Zelda: Link's Awakening DX
Mario Party 2
Mario Party 2
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Cel Damage
Cel Damage