Users who own this game also own:

Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Golf: Toadstool Tour
Mario Golf: Toadstool Tour
Shikigami no Shiro II
Shikigami no Shiro II
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
The Lord of the Rings: The Return of the King
The Lord of the Rings: The Return of the King

Users who love this game also love:

Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
F-Zero X
F-Zero X
StarCraft 64
StarCraft 64
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mario Kart 64
Mario Kart 64