Game Box Shots

Puyo Pop Fever (EU)
EU 02/27/04
Puyo Puyo Fever (JP)
JP 03/24/04
Puyo Pop Fever (US)
US 07/20/04
Puyo Puyo Fever (Best Price) (JP)
JP 02/04/05

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.