FAQ by Ernst Stavro Blofeld

Version: 1.0 | Updated: 08/22/09 | Printable Version

***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
 

  _______    _____    _  __ __  __    
  /    \   /   \ |\ | | / / / / / \   /\ _
  \     \  /  _  \ | \ | |/ /_/ / / /\ \  / | / /
  \_    \ /  / \  \| \| ||  / / \ \_\ / / / /
   \  / \  \\  \_/  /|  \ || _ \ | /\/  / \/ /______ 
   \ \ \  \\    / | |  || | \ \ | \   |_ __//   \ 
    \ \ \  |\_____/ | |\ || | \ | \ \   / / /  __  \
    \ \/  /     |_| \_||_| |_| \/  /_/ /  / \  \
     \   /                   /___/  \  \
     \____/                        \  \
    __  __  _____  _   _   ______   __     /  |
    | | / / /   \ | \  | |  / ____ \  / \    /  / 
    | | / / /  _  \ | \ | | / /  |_| / /\ \   /  / 
    | /  / /  / \  \|  \ | | / /    / /__\ \  /  /   
    |   /  \  \_/  /| |\ \| | | |  ___ | ___ |  /  / __   
    |   \  \    / | | \  | \ \ |_ | | | | | /  /__| |  
    | |\ \  \_____/ | | \ |  \ \_ | / | | | | |     | 
    |__| \__\      |_|  \_|  \____/ |_| |_| |__________|
###########################################################################
###################### ¤ INNEHÅLLSFÖRTECKNING ¤ ###########################
###########################################################################
###                                   ###
### 1) Introduktion                           ###
###  - En kort introduktion om spelet och om guiden.         ###
###                                   ###
###                                   ###
### 2) Information                           ###
###  - Spelinformation, guideversioner och kontaktuppgifter.     ###
###                                   ###
###                                   ###
### 3) Story                              ###
###  a) Storyn på svenska                       ###
###  b) Originalstoryn på engelska                  ###
###                                   ###
###                                   ###
### 4) Karaktärer                            ###
###                                   ###
###                                   ###
### 5) DK Bongos/Kontroller                       ###
###  a) Att spela med bongotrummor                  ###
###  b) Att spela med handkontroll                  ###
###                                   ###
###                                   ###
### 6) Så här spelar du                         ###
###  a) Innan du sätter igång                     ###
###  b) Börja spela                          ###
###                                   ###
###                                   ### 
### 7) Spelsätt                             ###
###  a) Street Performance (Gatuframträdande)             ###
###  b) Challenge     (Utmaning)                 ###
###  c) Battle       (Tävla)                  ###
###  d) Jam Session    (Jamma)                  ###
###  e) Ape Arcade     (Apövningar)                ###
###  f) DK Town                            ###
###                                   ###
###                                   ###
### 8) Låtarna                             ###
###  a) Låtlistan                           ###
###  b) Låtarnas svårighetsgrad                    ###
###                                   ###
###                                   ###
### 9) Ljudeffekter                           ### 
###                                   ###
###                                   ### 
### 10) Medverkande                           ###
###                                   ###
###                                   ###
### 11) Juridisk information                      ###
###                                   ###
###########################################################################
###########################################################################
###########################################################################

___________________________________________________________________________

               1) INTRODUKTION
___________________________________________________________________________

Precis som sin föregångare är Donkey Konga 2 ett bongospel från Nintendo 
och har du missat originalet har du här en fantastisk spelupplevelse 
framför dig. För dig som spelat det första spelet är detta en mycket 
trevlig uppföljare med många nya inslag. 

Grabba tag i bongtrummorna så kör vi!
 


___________________________________________________________________________

               2) INFORMATION
___________________________________________________________________________

Spel: Donkey Konga 2
Konsol: Gamecube
Region: PAL (Europa)
Utvecklare: Namco 
Utgivare: Nintendo 
Svensk distribution: Bergsala AB
Sverigerelease: 2005-06-03
TV: Stödjer 50hz och 60 hz
Spelare: 1-4
Rekommenderad åldersgräns: 3+
Minneskort: Sparfilen tar upp 5 block
Tillbehör: Stödjer DK Bongos (bongotrummor)


Guide: FAQ
Version: 1.0


--->
INFORMATION ANGÅENDE VERSIONER:
Små ändringar får beteckningar med kommatecken som till exempel 1.1, 1.2 
etcetera, medan större ändringar som exempelvis en ny sektion eller en 
total utseendeförändring får en beteckning med ett heltal, det vill säga 
2.0. 
--->


Version: 1.0 – Augusti 2009 (Oktober 2007)
Guiden är färdigskriven i oktober 2007, men av någon fullständigt 
outgrundlig förklaring har jag glömt bort den och det dröjer alltså till 
nu, augusti 2009 innan den publiceras.Publiceringsplatser: www.gamefaqs.com


Författare: Joakim Danielsson aka Ernst Stavro Blofeld
Kommentarer: Skicka gärna e-post. Jag förstår svenska, engelska, norska, 
danska och franska.


Kontakt: hammerdal @ gmail.com
___________________________________________________________________________

                 3) STORY
___________________________________________________________________________

Jag har valt att återge spelets story både på svenska och på engelska för 
att inte undgå några detaljer. Den svenska storyn har två versioner en 
förkortad version och en fullständig version.


==============================
   a) STORYN PÅ SVENSKA  
==============================

Följande är taget direkt från spelets instruktionsbok:


En dag hade DK och Diddy ett stort gräl. Varför var de osams? För att det 
inte gick så bra för dem när de skulle spela på sina DK Bongos. 

”Vad jag hört hittills kan ni ju inte spela!”
När Cranky hörde vad Dixie sade vände han sig mot de båda modfällda aporna 
och sade ”Ni behöver erfarenhet, och för att få det måste ni spela inför 
mer publik. Vad sägs om att vi ger oss ut på turné och skaffar lite verklig 
erfarenhet?” 

”Verklig erfarenhet? Låter bra! Donkey gör i ordning våra DK Bongos. Vi ska 
ut och resa!”

Så gick det till när Donkey, Diddy och Dixie (som följde strax efter) gav 
sig ut på sin resa.
Följande är direktöversatt från den engelska originalstoryn:


En dag när Donkey Kong och Diddy Kong strövade längs en fjärran strand 
hittade de ett par mystiska tunnor som de aldrig tidigare sett.

DK: Vilka märkliga tunnor. Jag undrar vart de kommer ifrån.

DK plockade upp en tunna och börja klämma på den.

DIDDY: Ta det försiktigt! Förstör den inte!

DK: Men det kan finnas något inuti!

DIDDY: Tänk om det är en av K. Rools fällor?

DK: Jasså, försöker du att skrämma mig?

DIDDY: Vi borde tala med Cranky om det här?

(DK visar tunnaorna för Cranky Kong som kliar sig i huvudet.)

De två tog tunnorna till Cranky. När han såg dem började han att skratta 
för sig själv.

CRANKY: Det är är vad som kallas en bongo.

DK & DIDDY: En bongo?

CRANKY: En sorts trumma, som är något av en legend häromkring.

DK: Åhh! Jag kallar den för DK Bongo!

(DK sätter sig med Diddy och spelar på bongon.)

DK började att slå på bongon.

DIDDY: Ha ha ha ha! Du är värdelös Donky Kong!

DK: Hmpf, tror du att du kan göra det bättre, Diddy?

Härnäst var det Diddys tur, men...

DK: Hah! Du är ingen funkig apa du heller!

DK skrattade och klappade sina händer.

(DK och Diddy ryggar tillbaka när bongon lyses upp. Cranky står bakom.)

Plötsligt började bongon att lysa.

DIDDY: Woah! DK! Den började lysa när du klappade!

CRANKY: Japp, det är en av de udda sakerna med det här instrumentet. Den 
lyser och ger ifrån sig ljud när du klappar.

DK: Wow, det är så häftigt!

DK och Diddy började att trumma och klappa.

(Cranky står vid DK och Diddy när de spelar på deras bongos)

Med två av dem var oljudet värre än någonsin.

DK: Åh... Vi är verkligen usla.

CRANKY: Ingen är proffs från början pojkar, men om ni övar blir ni bättre.

DK: Öva?

DIDDY: Jag hatar att öva...

Då kom DK på en idé.

DK: Du, Cranky! Om vi blir bra på det här, kan vi bli kända då?

CRANKY: Hmm... Jag antar att det är möjligt.

(DK, Diddy och Cranky tittar upp mot himlen med deras armar utsträckta)

DIDDY: Så vi kommer att bli musiker med berg av pengar!

DK: Vi kommer att kunna köpa allt vi vill...

DK & DIDDY:...så många bananer vi kan äta!

Cranky såg på DK och Diddy och deras dröm om bananer och suckade.

CRANKY: Ni måste öva först, grabbar...=======================================
   b) ORIGINALSTORYN PÅ ENGELSKA  
=======================================

När spelet startas och du når fram till titelmenyn låter du bara spelet 
vara utan att du trycker på någon knapp och du får se storyn.


One day as Donkey Kong (DK) and Diddy Kong were strolling along a remote 
beach, they came across a pair of barrels unlike any they had ever seen.

DK: What weird little barrels. I wonder where they come from.

DK picked up a barrel and began to squeeze it.

DIDDY: H-hold it! Don't break it!

DK: But there might be something inside!.

DIDDY: What if it's one of King K. Rool's traps?

DK: Hey! Are you trying to scare me?

DIDDY: We should talk to Cranky about this.

(DK shows the bongo to Cranky Kong scratching his head.)

So, the two took the barrels to Cranky. When he saw them he began to
chuckle.

CRANKY: That there's what they call a bongo.

DK & DIDDY: A bongo?

CRANKY: A kind of drum, that one's somewhat of a legend hereabouts.

DK: Ooh! I'll call it the DK bongo!

(Donkey Kong sits with Diddy Kong playing the bongos.)

DK began pounding on the bongo.

DIDDY: Ha ha ha ha! You're awful Donkey Kong!

DK: Hmphf, think you can do better, Diddy?

Next, it was Diddy's turn, but...

DK: Hah! You're no funky monkey yourself!

DK laughed and clapped his hands.

(DK and Diddy stand back as the bongo is illuminated. Cranky stands behind)

Suddenly the bongo began to glow.

DIDDY: Woah! DK! It lit up when you clapped!

CRANKY: Yep, that's one of the odd things about this instrument. It glows
and makes sounds when you clap.

DK: Wow, that's cool!

DK and Diddy started to drum and clap.

(Cranky kong stands over DK and Diddy playing the bongos.)

With the two of them, the racket was worse than ever.

DK: Oh... We really stink.

CRANKY: No one's a pro at first boys, but if you practice, you'll get
better.

DK: Practice?

DIDDY: I hate to practice...

Then Donkey Kong had an idea.

DK: Hey Cranky! if we get good at this, can we become famous?

CRANKY: Hmm... I guess that's possible.

(DK, Diddy, and Cranky look up to the sky with their hands drawn out.)

DIDDY: So we'll be like musicians with mountains of money!

DK: We'll be able to buy anything we want...

DK & DIDDY: ...all the bananas we can eat!

Cranky watched DK and Diddy dream of banana heaven and sighed.

CRANKY: You've got to practice first, fellas...
___________________________________________________________________________

                4) KARAKTÄRER
___________________________________________________________________________

Donkey Kong
-----------
Han är spelets huvudkaraktär och är den som fått spelet döpt efter sig. 
Donkey Kong är en välkänd gorilla som figurerat i tv-spel sedan 1980-talets 
början.


Diddy Kong
----------
Han är Donkey Kongs gamle vän och försöker precis som honom att bli en 
berömd och framgångsrik musiker.


Cranky Kong
-----------
Den här äldre primaten är spelets klokaste karaktär och vet precis hur en 
bongotrumma ska spelas. 


Dixie Kong
----------
Hon är Diddy Kongs flickvän och hon har i hemlighet tränat på DK Bongos.


Kung K. Rool
------------
Den ondskefulla ödlan som dyker upp i många av Donkey Kongs spel. Den här 
gången hinner han dock inte göra så många hemskheter, det är snarare han 
som får bekänna färg. Du möter honom i minispelet ”Bash K.Rool” vilket går 
ut på att slå honom i huvudet. 
___________________________________________________________________________

             5) DK Bongos/Kontroller
___________________________________________________________________________

Donkey Konga är ett spel som specialdesignats för DK Bongos, det vill säga 
bongotrummor. Det går att spela med en vanlig handkontroll, men det 
underlättar om du har bongotrummor. Du kan trumma på den vänstra tunnan och 
på den högra, eller båda samtidigt. DK Bongos är dessutom ljudkänsliga och 
känner av när du klappar. Mer om detta nedan.


==========================
   a) MED DK BONGOS  
==========================

Bongotrummorna ska vara vända med START-knappen mot dig. Du kan ändra 
klappkänslighet och ljudnivåer i Electric Hut (se mer i sektion 7F).¤ Vänster trumma ¤
------------------
I spelet: Gul ikon
I menyn: Bläddra nedåt i menyn


¤ Höger trumma ¤
----------------
I spelet: Röd ikon
I menyn: Bläddra uppåt i menyn


¤ Båda trummorna ¤
------------------
I spelet: Lila/rosa ikon
I menyn: Håll ned bägge samtidigt för att återgå till föregående meny


¤ Handklappningssensor ¤
------------------------
I spelet: Grå stjärnliknande ikon
I menyn: Fyller ingen funktion


¤ START-knapp ¤
---------------
I spelet: Pausa
I menyn: Välja ett alternativ=============================
   b) MED HANDKONTROLL   
=============================

Notera att du kan ändra kontrollerna i Electric Hut (se mer i 
sektion 7F).


¤ Styrspaken ¤
--------------
I spelet: Gul ikon
I menyn: Bläddra uppåt och nedåt i menyn (Styrkorset fungerar här också)


¤ A-knapp ¤
-----------
I spelet: Röd ikon
I menyn: Välja ett alternativ


¤ Styrspak + A-knapp ¤
----------------------
I spelet: Lila/rosa ikon
I menyn: Tryck på kontrollerna samtidigt för att återgå till föregående 
meny


¤ L-knapp, R-knapp eller Z-knapp ¤
----------------------------------
I spelet: Grå stjärnliknande ikon
I menyn: Fyller ingen funktion


¤ START-knapp ¤
---------------
I spelet: Pausa
I menyn: Välja ett alternativ


¤ B-knapp ¤
-----------
I spelet: Fyller ingen funktion
I menyn: Återgå till föregående meny
___________________________________________________________________________

              6) SÅ HÄR SPELAR DU
___________________________________________________________________________

Då var förberedelserna så gott som klara och vi kan sätta igång med själva 
spelet och spelandet. För dig som spelat Donkey Konga är detta inget nytt.


==================================
   a) INNAN DU SÄTTER IGÅNG  
==================================

För att kunna spara spelet måste du ha ett minneskort med minst tre fria 
block insatt i minneskortfack A. Spelet sparas automatiskt vid slutet av 
varje låt eller minispel. Det finns fem olika språk att välja mellan, 
engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Språk kan du dock inte 
ändra i spelets menyer, det ändras i huvudmenyn i ditt Gamecube. Starta 
konsolen utan spel i så hittar du språkmenyn.


Bongotrummorna kan nyttjas, inte bara i själva spelet, utan också i 
menyerna (för att se hur, se sektion ”5 - DK Bongos/Kontroller”). När 
spelet startar väljer du först om du vill använda 50HZ eller 60HZ på din 
tv. Därefter kommer spelets titelmeny upp som du tar dig förbi genom att 
trycka på START-knappen. En liten notis kan tas upp om titelmenyn, nämligen 
att om du klappar istället för att trycka på START-knappen kan du få 
”START”-texten att höja sig och ju mer du klappar desto mer höjer den sig. 
Detta har ingen påverkan på spelet, utan är bara en extrafunktion. Därefter 
är vi alltså framme vid själva spelet.


========================
   b) BÖRJA SPELA  
========================

Samma noter gäller som i det föregående Donkey Konga-spelet. Varje gång en 
låt drar igång kommer gula, röda, lila/rosa och gråa noter (runda symboler) 
att förflytta sig från höger till vänster sida över bildskärmen. Vid den 
transparenta ringen i vänstra hörnet ska du trycka in det rätta kommandot 
på bongotrumman eller handkontrollen när noten är i dess mitt.


När du träffar den transparenta målringen visar sig några meddelanden som 
bekräftar hur bra träffen var: GREAT = Perfekt träff; OK = Godkänd, men 
inte perfekt träff; BAD = Usel träff. Om en not skulle missas helt och 
hållet finns det även ett till meddelande, ”MISS”, som dock inte visar sig 
på skärmen, men väl i slutpoängen då alla dina ”GREAT”, ”OK”, ”BAD” och 
”MISS” visas.


Detta innebär att du nu bör känna till såväl grunderna som spelets 
utformning och det är dags att börja spela på riktigt.


   

___________________________________________________________________________

                7) SPELSÄTT
___________________________________________________________________________

I Donkey Konga 2 finns en rad gamla och nya spelsätt. Denna sektion av 
guiden kommer att redogöra för dessa. Följande kategorier finns att välja 
på i spelets huvudmeny:


STREET PERFORMANCE 
------------------
Detta är spelets huvudsakliga enspelarläge som innehar tre svårighetsgrader 
och 32 låtar att välja bland. Nytt i det här spelet är att det nu går att 
spela duetter i ”Street performance”.


CHALLENGE
---------
Detta spelsätt är tidskrävande eftersom du ska spela igenom ett långt set 
av låtar. Här går det bra att spela ensam eller tillsammans med någon 
annan.


BATTLE
------
Detta spelsätt är för två spelare endast. Här avgörs vem som är den bästa 
trummisen.


CONCERT
-------
Spelets huvudsakliga flerspelarläge finns i detta spelsätt som tar 1-4 
spelare. Det går till och med att spela två stycken på en bongotrumma i 
konserttypen ”share” som utgör ett aningen rörigt, men ack så nyskapande 
spelsätt.


MUSIC LAB
---------
I labbet kan du välja mellan två nya minispel och det går bra att vara upp 
till fyra spelare. Dessa minispel kostar en slant för varje gång du spelar, 
men pengar kan lätt insamlas på många sätt vilket redogörs senare i guiden.


FREESTYLE ZONE
-------------- 
Här fås chansen att spela precis hur du vill, när du vill och vad du vill. 
Du väljer en låt, men har inga noter att spela efter och du kan, 
tillsammans med några vänner, trumma loss precis hur du vill utan några 
restriktioner eller regelverk.


SHOPPING MALL
-------------
I köpcentret använder du dina hårt intjänade pengar till att köpa nya låtar 
och ljudeffekter.


ELECTRIC HUT
------------
Ljud, inställningar och kontroller ändras i den här menyn.


HALL OF RECORDS
--------------- 
Här hittar du information av alla de slag över de låtar du spelat som till 
exempel antalet gånger du spelat en låt, vilka noter du fått av Dixie och 
hur många ”badges” (märken) du fått.
==================================================
   a) STREET PERFORMANCE (Gatuframträdande)
==================================================

ANTAL SPELARE: 1


INTRODUKTION:
Gatuframträdande utgör spelets grundsats och det är här du tjänar mycket 
pengar som behövs för att låsa upp nya låtar och minispel med. 


SPELREGLER: 
Vad du ska göra är att träffa noterna när de kommer till den transparenta 
målringen i vänstra hörnet (för mer utförlig information se sektion ”6b – 
Börja spela”). 


FONOGRAFMÄTAREN: 
Om du träffar noterna rätt fylls en mätare på i skärmens högra hörn och om 
du missar eller feltajmar dina träffar försvinner lite utav det du samlat 
på dig. På den här mätaren, som för övrigt är en fonograf, finns också ett 
meddelande ”CLEAR” och när du når dit ändrar innehållet i mätaren färg till 
grönt och markerar att du nått lägstanivån för vad som krävs för att klara 
av låten. Att du passerat CLEAR innebär dock inte att du automatiskt klarat 
låten, en missad not kan innebära att du faller tillbaka och därför är det 
viktigt att hålla fokus ända tills låten är över.


PENGAR: 
Längst ner till vänster på skärmen finns en räknare som håller koll på hur 
mycket pengar du tjänat. Du kan tjäna upp till 999 mynt på en sång, men det 
är praktiskt taget omöjligt. Pengarna behövs för att låsa upp nya spelsätt, 
ljudeffekter och låtar i ”DK Town”, men mer om det längre fram. Du får:
 - Två mynt om du träffar noten perfekt och får ett ”GREAT”.
 - Ett mynt om du träffar noten och får ett ”OK”.
 - Ett mynt för varje gång du träffar en rullande not (lång not).
 - Inget mynt om du feltajmar och får ”BAD” eller missar och får ”MISS”. 


SVÅRIGHETSGRAD: 
Det finns tre svårighetsgrader i gatuframträdandet, ”Monkey” (lätt), 
”Chimp” (medel) och ”Gorilla” (svår). Som nybörjare är det rekommenderat 
att starta med Monkey eftersom det kan vara lite förvirrande med 
bongotrummor och noter till en början. Gorilla-nivån kan vara ruskigt svår 
och innan du ger dig i kast med den nivån bör du ha tagit dig igenom Chimp 
först.


JAM MODE:
I ”Jam Mode” får du inte se vilka noter som kommer, utan bara bruna tunnor. 
För att kunna ens ha en liten möjlighet att klara detta spelsätt måste du 
memorera in alla noter i en låt för att sedan spela upp den i Jam Mode. 
Detta är fruktansvärt svårt även på Monkey-nivå och lyckas du klara om ens 
en enda låt kan du skatta dig lycklig. ================================
   b) CHALLENGE (Utmaning)
================================

ANTAL SPELARE: 1-2


INTRODUKTION:
Challenge är ett spelsätt som låter dig spela flera låtar i ett kör. När en 
låt avklarats börjar nästa direkt. Testa det här spelsättet för att se hur 
många låtar i rad du kan klara av, eller plocka med någon på en maraton-
duett. Alla låtar väljs slumpmässigt ut av spelet så du vet aldrig vad som 
kan tänkas komma härnäst. Antalet låtar som avklarats kan du se i en mätare 
i den nedre delen av skärmen, till vänster. Spela det här spelsättet om du 
har mycket tid att avvara.


REGLER:
Du börjar med en full fonografmätare, mätaren uppe i höger hörn, och för 
varje ”BAD” och ”MISS” du får tappar mätaren lite av sin energi. När 
mätaren förlorat all sin energi är spelet över. 


SVÅRIGHETSGRAD: 
Även i detta spelsätt finns det tre svårighetsgrader, ”Monkey” (lätt), 
”Chimp” (medel) och ”Gorilla” (svår). Börja med Monkey om du är osäker och 
höj ribban lite när du känner att du bemästrar svårighetsgraden.
 

 
===========================
   c) BATTLE (Tävla)
===========================

ANTAL SPELARE: 2


INTRODUKTION:
Nu får du chansen att utmana någon i en duell om vem som är den bäste 
trumslagaren. 


REGLER:
Bägge spelarna spelar till samma låt och den som samlat ihop mest poäng 
till slutet vinner. Till skillnad från gatuframträdandet och utmaningen 
finns i detta spelsätt ett par nya inslag i repertoaren. Mer om detta 
längre ned.


POÄNG:
Du utökar din poängskörd med ”GREAT” och ”OK”-noter samt minskar med ”BAD” 
eller ”MISS”-noter.


POW-BLOCK:
Detta är ett av de nya inslagen och här gäller det att träffa ett block som 
kommer rullande med texten POW på. Beroende på hur vältajmat blocket 
träffas kommer saker att hända med din motståndares mätare:
 - GREAT: Rensar motståndarens mätare på poäng och nollställer den.
 - OK: Rensar motståndaren mätare på 90 % av dennes poäng.
 - BAD/MISS: Inget händer.


MYNTINKAST:
Detta är också ett nytt inslag och den liknar en ”slot-machine” eller vad 
vi svenskar skulle kalla en ”enarmad bandit”. När en sådan dyker upp måste 
du fylla alla tre rutorna med figurer. Dessa får du genom att träffa de tre 
noterna som har texten ”STOP” ovanför sig. Beroende på hur du träffar 
kommer figurerna att uppenbaras:
 - GREAT: Rullistan stannar på Mario
 - OK: Rullistan stannar på Yoshi
 - BAD: Rullistan stannar på Peach
 - MISS: Rullistan stannar på Wario

Det finns några kombinationer som ger mer poäng än andra och beroende på 
hur du träffar kommer din poängskörd att förändras:
 - 3 Mario: 10.000 poäng
 - 3 Yoshi: 8.000 poäng
 - 3 Peach: 4.000 poäng

Det finns fler kombinationer som faktiskt kan minska din poängskörd, så det 
är säkrast att satsa på de tre ovanstående kombinationerna.


AVSLUTANDE RULLANDE NOT:
I slutskedet på varje låt dyker en extra lång not upp och den som får in 
flest träffar på den långa noten får en extra bonus. Bonusen baseras på 
poängen som du och din motståndare sammanlagt trummat ihop under 
slutskedet. Vid oavgjort delas ingen bonus ut. ================================
   d) JAM SESSION (Jamma)
================================

ANTAL SPELARE: 1-4


INTRODUKTION:
Här behöver du inte bekymra dig om pengar, poäng eller någon energimätare. 
”Jam Session” går helt enkelt ut på att roligt utan någon press. 


REGLER: 
Några regler finns egentligen inte. När en låt är färdigspelad är spelet 
slut och du kan välja att avsluta eller spela lite till.


SOLO, DUETT ELLER KVARTETT:
Om du väljer att spela ensam är det lika bra att spela på gatuframträdandet 
eftersom du får pengar där, men när det gäller duetter och kvartetter 
skiljer det sig en hel del. Du behöver inte tre mänskliga spelare till, 
utan du kan låta datorn hoppa in på den eller de platser du behagar. Att 
vara fyra mänskliga spelare är dock mycket trevligare eftersom det blir 
lite utav ett band-känsla när alla får olika delar att ansvara för. ====================================
   e) APE ARCADE (Apövningar)
====================================

ANTAL SPELARE: 1-2


INTRODUKTION:
Nu är det dags att spela lite minispel. För det första måste du låsa upp 
minispelen och detta gör du i DK Town (se mer i sektion 7F). Minispelen är 
bananjonglering, hammarslagning och trädklättring.


BANANA JUGGLE:
Du kan spela själv eller med någon annan i detta minispel som går ut på att 
jonglera med så många bananer som möjligt. Du har 77 sekunder på dig att 
jonglera med så många bananer som möjligt på samma gång. Tidsmätaren finns 
i det övre vänstra hörnet och i motsatta hörnet finns en mätare till som 
håller räkningen på det högsta antalet bananer du haft i luften samtidigt 
(MAX) och antalet bananer som du har i luften just nu (BANANAS). Du ska 
kasta in nya bananer, men samtidigt också skicka runt dina andra bananer i 
en perfekt jonglering. Du jonglerar enligt följande kontroller på 
bongotrummorna:
 - VÄNSTER: Kasta bananer från höger hand till vänster hand.
 - HÖGER: Kasta bananer från vänster hand till höger hand.
 - KLAPP: Kasta in en till banan.


BASH K. ROOL:
Detta minispel är till för en spelare. Du ska banka på K. Rools huvud när 
han sticker upp sitt huvud över marken. Det finns tre hål, ett till 
vänster, ett till höger och ett i mitten som han slumpmässigt kommer upp 
ur. För att slå K Rool använder du:
 - VÄNSTER: För att slå hammaren mot det vänstra hålet
 - HÖGER: För att slå hammaren mot det högra hålet
 - KLAPP: För att slå hammaren mot det mittersta hålet

Var emellertid inte för snabb att slå eftersom Diddy Kong kan dyka upp i 
något av hålen och om du slår honom får du minuspoäng. Tidsgränsen är satt 
på 60 sekunder. 


100M VINE CLIMB:
Det gäller att klättra på trädrankorna och insamla så mycket frukt du kan 
på vägen upp och det går bra att spela ensam eller med någon annan. Det 
finns två typer av fiender, Zingers och Klap-fällor och om du vidrör någon 
av dem tappar du tillfället greppet och glider ned några meter. Glider du 
ut från spelet helt får du vänta några sekunder innan du får komma tillbaka 
igen. Du klättrar genom att använda följande kontroller:
 - VÄNSTER: Klättra över till vänster
 - HÖGER: Klättra över till höger
 - BÄGGE SAMTIDIGT: Släppa tag eller ta tag i rankorna när du faller 
 - VÄXLA MELLAN VÄNSTER OCH HÖGER: Klättra uppåt

Den som samlat mest frukt till toppen på 100 meters höjd har vunnit spelet.====================
   f) DK TOWN
====================

INTRODUKTION:
I staden inhandlas minispel, musik och ljudeffekter till trummorna. Du kan 
dessutom ändra kontrollerna om du spelar med handkontroll samt 
ljudkänsligheten i klappsensorn på bongotrummorna. 


JUNGLE JAMS:
Här köper du och låser upp låtar till Gorilla-nivån. Du samlar ihop pengar 
genom att spela gatuframträdande (Street Performance). Det finns sammanlagt 
33 låtar att låsa upp.
 
 - DK Rap____________________________6.800 mynt
 - The Legend of Zelda Theme_________4.900 mynt
 - Super Mario Bros. Theme___________4.900 mynt
 - You Can't Hurry Love______________3.399 mynt
 - Oye Como Va_______________________2.250 mynt
 - The Loco-Motion___________________2.060 mynt
 - Louie Louie_______________________1.990 mynt
 - I Want You Back___________________1.898 mynt
 - Hungarian Dance No.5 In G Minor___1.848 mynt
 - Don't Stop Me Now_________________1.777 mynt
 - Donkey Kong Country Theme_________1.600 mynt
 - The Impression I Get______________1.399 mynt
 - All The Small Things______________1.313 mynt
 - Rainbow Cruise____________________1.200 mynt
 - Cosmic Girl_________________________980 mynt
 - September___________________________930 mynt
 - Busy Child__________________________800 mynt
 - Back For Good_______________________707 mynt
 - Super Smash Bros. Melee Opening_____644 mynt
 - Wild Thing__________________________580 mynt
 - Para Los Rumberos___________________380 mynt
 - Lady Marmalade______________________365 mynt
 - Turkish March_______________________331 mynt
 - Pokemon Theme_______________________250 mynt
 - Alright_____________________________250 mynt
 - Richard III_________________________111 mynt
 - Donkey Konga Theme__________________100 mynt
 - 99 Red Balloons______________________99 mynt
 - Tubthumping__________________________69 mynt
 - Canned Heat__________________________25 mynt
 - Sing, Sing, Sing (With A Swing)______12 mynt

Totalt: 43.967 myntBONGOS A-GO-GO:
Det här stället erbjuder dig att köpa nya ljudeffekter till dina trummor. 
Det finns 19 olika ljud utöver de ljud du redan har, men detta är 
naturligtvis inte gratis och du behöver skramla ihop lite pengar först. En 
lista med ljudeffekter och prislista följer nedan:

 - Electric Drum Set________________25.000 mynt
 - Toy Set__________________________14.900 mynt
 - Zelda Set_________________________4.599 mynt
 - Mario Set_________________________4.599 mynt
 - Kirby Set_________________________2.599 mynt
 - Classical Orchestra Set___________2.220 mynt
 - Latin Percussion Set______________1.900 mynt
 - Barnyard Set______________________1.050 mynt
 - Quiz Set____________________________912 mynt
 - Whip It Set_________________________707 mynt
 - Cold Set____________________________460 mynt
 - Jungle Set__________________________333 mynt
 - Big Band Set_________________________88 mynt
 - Laser Space Set______________________77 mynt
 - Car Set______________________________66 mynt
 - Konga Crew Set_______________________64 mynt
 - Country Set__________________________49 mynt
 - Dogs Set_____________________________11 mynt

Totalt: 59.634 mynt


MONKEY SHINES:
Du köper ut dina minispel här (se sektion "7E APE ARCADE" för mer 
information om minispelen). Priser:
 
 - Banana Juggle_____________________5.800 mynt
 - Bash K. Rool______________________5.800 mynt
 - 100m Vine Climb___________________4.800 mynt

Totalt: 16.400 mynt


HALL OF RECORDS:
I denna meny finner du tidigare satta rekord från gatuframträdande (Street 
Performance mode), utmaningar (Challenge mode) och från de tre minispelen i 
apövningar (Ape Arcade mode).


ELECTRIC HUT:
Här kan du ändra följande tekniska egenskaper:
 - Klappkänsligheten på bongotrummorna
 - Slå på eller av "rumble-funktionen" om du har en vanlig handkontroll
 - Kontrollerna om du använder en vanlig handkontroll
 - Volym eller volymbalans
 - Byta tillbaka till de förinställda inställningarna
 - Stereo eller mono


För att köpa allt som går att köpa måste du ha samlat ihop till ett 
sammanlagt antal av 120.001 mynt!


___________________________________________________________________________

                8) LÅTARNA
___________________________________________________________________________

Först redovisas vilka låtar som finns i spelet och därefter följer en ny 
lista med låtarna, men den här gången med låtarna svårighetsgrader.


======================
   a) LÅTLISTAN
======================

FUNK
------------------------

> SEPTEMBER 
  Av: Maurice White, Al McKay och Alle WillisGAMLA GODINGAR
------------------------

> DANCING IN THE STREET
  Av: Marvin Gaye, Ivy Joe Hunter och William Stevenson

> LOUIE LOUIE
  Av: Richard Berry

> SING, SING, SING (WITH A SWING)
  Av: Louis PrimaKLASSISK MUSIK
------------------------

> HUNGARIAN DANCE NO.5 IN G MINOR

> TURKISH MARCHLATINO
------------------------

> OYE COMO VA
  Av: Tito Puente

> PARA LOS RUMBEROS
  Av: Tito PuentePOP
------------------------

> 99 RED BALLOONS (Omarbetning av 99 Luftballons)
  Av: Joern-Uwe Fahrenkrog-Petersen och Carlo Karges. 
    Engelsk översättning: Kevin McAlea

> ALRIGHT
  Av: Daniel Goffey, Gareth Coombes och Michael Quinn

> BACK FOR GOOD
  Av: Gary Barlow

> BUSY CHILD
  Av: Ken Jordan och Scott Kirkland

> CANNED HEAT
  Av: Jason Kay

> COSMIC GIRL
  Av: Jason Kay, Toby Smith, Stuart Zedner, Derrick Mac Kenzie, 
    Buchanan Wallis och Simon Katz

> I WANT YOU BACK
  Av: Freddie Perren, Alphonso Mizell, Berry Gordy Jr och Deke Richards

> LADY MARMALADE
  Av: Bob Crewe och Kenny Nolan

> THE LOCO-MOTION
  Av: Carole King och Gerry Goffin

> TUBTHUMPING
  Av: Nigel Hunter, Bruce Duncan, Alice Nutter, Louise Watts, Paul Greco,
    Darren Hamer, Allen Whalley och Judith Abbott

> YOU CAN’T HURRY LOVE
  Av: Brian Holland, Lamont Dozier och Edward Holland JrROCK
------------------------

> ALL THE SMALL THINGS
  Av: Tom DeLonge och Mark Hoppus

> DON’T STOP ME NOW
  Av: Freddie Mercury

> RICHARD III
  Av: Daniel Goffey, Gareth Coombes, Michael Quinn och Robert Coombes

> THE IMPRESSION I GET
  Av: Dicky Barett och Joe Gittleman

> WILD THING
  Av: Chip TaylorTV-SPELSSOUNDTRACK
------------------------

> DK RAP
  Från: Donkey Kong 64 (1999, Nintendo 64)

> DONKEY KONG COUNTRY THEME
  Från: Donkey Kong Country (1994, SNES)

> DONKEY KONGA THEME
  Från: Donkey Konga (2003, Gamecube)

> RAINBOW CRUISE
  Från: Rainbow Ride, Super Mario 64 (1996, Nintendo 64)

> SUPER MARIO BROS. THEME
  Från: Super Mario Bros. (1985, NES)

> SUPER SMASH BROS. MELEE OPENING
  Från: Super Smash Bros. Melee (2001, Gamecube)

> THE LEGEND OF ZELDA THEME
  Från: The Legend of Zelda (1986, NES)====================================
   b) LÅTARNAS SVÅRIGHETSGRAD
====================================

1. Lady Marmalade
-----------------
Monkey:...4
Chimp:....4
Gorilla:..5


2. Canned Heat
--------------
Monkey:...6
Chimp:....6
Gorilla:..7


3. Don't Stop Me Now
--------------------
Monkey:...7
Chimp:....6
Gorilla:..5


4. Alright
----------
Monkey:...4
Chimp:....4
Gorilla:..7


5. The Loco-Motion
------------------
Monkey:...3
Chimp:....5
Gorilla:..4


6. Dancing In The Street
------------------------
Monkey:...5
Chimp:....7
Gorilla:..5


7. Para Los Rumberos
--------------------
Monkey:...8
Chimp:....8
Gorilla:..6


8. Sing, Sing, Sing (With A Swing)
----------------------------------
Monkey:...4
Chimp:....6
Gorilla:..6


9. You Can't Hurry Love
-----------------------
Monkey:...3
Chimp:....4
Gorilla:..4


10. All The Small Things
------------------------
Monkey:...5
Chimp:....6
Gorilla:..3


11. Oye Como Va
---------------
Monkey:...3
Chimp:....2
Gorilla:..8


12. Louie Louie
---------------
Monkey:...2
Chimp:....6
Gorilla:..4


13. 99 Red Balloons
-------------------
Monkey:...7
Chimp:....7
Gorilla:..3


14. The Impression I Get
------------------------
Monkey:...8
Chimp:....6
Gorilla:..3


15. Busy Child
--------------
Monkey:...3
Chimp:....8
Gorilla:..5


16. Tubthumping
---------------
Monkey:...1
Chimp:....3
Gorilla:..5


17. I Want You Back
-------------------
Monkey:...4
Chimp:....6
Gorilla:..3

18. Cosmic Girl
---------------
Monkey:...3
Chimp:....3
Gorilla:..2


19. Richard III
---------------
Monkey:...4
Chimp:....5
Gorilla:..7


20. Wild Thing
--------------
Monkey:...3
Chimp:....2
Gorilla:..6


21. September
-------------
Monkey:...8
Chimp:....5
Gorilla:..3


22. Back For Good
-----------------
Monkey:...2
Chimp:....3
Gorilla:..2


23. Hungarian Dance No.5 in G Minor
-----------------------------------
Monkey:...4
Chimp:....4
Gorilla:..3


24. Turkish March
-----------------
Monkey:...1
Chimp:....4
Gorilla:..2


25. Super Mario Bros. Theme
---------------------------
Monkey:...4
Chimp:....8
Gorilla:..5


26. Donkey Kong Country
-----------------------
Monkey:...3
Chimp:....1
Gorilla:..6


27. The Legend of Zelda
-----------------------
Monkey:...6
Chimp:....5
Gorilla:..6


28. Rainbow Cruise
------------------
Monkey:...5
Chimp:....4
Gorilla:..8


29. Super Smash Bros. Bros
--------------------------
Monkey:...6
Chimp:....7
Gorilla:..8


30. Donkey Konga Theme
----------------------
Monkey:...4
Chimp:....5
Gorilla:..4


31. DK Rap
----------
Monkey:...3
Chimp:....1
Gorilla:..1


___________________________________________________________________________

               9) LJUDEFFEKTER
___________________________________________________________________________

Innan varje låt kan du välja vilket effektljud du vill ha på trummorna. 
Ljuden låser du upp i DK Town under "Bongos A-Go-Go" (se sektion "7F - DK 
Town" för mer utförlig information och prislista).


Bongo Set
---------
Vänster:.....Ljust bongoljud
Höger:.......Mörkt bongoljud
Klapp:.......Klapp


NES Set
-------
Vänster:.....Hopp
Höger:.......Kort pipljud
Klapp:.......Långt pipljud


Electric Drum Set 
-----------------
Vänster:.....Högt trumljud
Höger:.......Lågt trumljud
Klapp:.......Cymbal


Konga Crew Set
--------------
Vänster:....."Don"!
Höger:......."Key"!
Klapp:......."Konga"!


Toy Set (Leksak)
-------
Vänster:.....Tratt
Höger:.......Flöjt
Klapp:.......Skallra


Quiz Set (Frågesport)
--------
Vänster:.....Skälla
Höger:.......Felsignal
Klapp:.......Fanfar


Mario Set
---------
Vänster:.....Hopp
Höger:.......Eldboll
Klapp:.......Mynt


Dogs Set (Hundar)
--------
Vänster:.....Högt skällande
Höger:.......Lågt skällande 
Klapp:.......Skällande


Kirby set
---------
Vänster:.....Kirby
Höger:.......Flimrar
Klapp:.......Kirby suger in luft


Latin Percussion Set
--------------------
Vänster:.....Cymbal
Höger:.......Virvel
Klapp:.......Latinotrumma


Zelda Set
---------
Vänster:.....Skrik
Höger:.......Hjärta
Klapp:.......Svärd


Big Band Set
------------
Vänster:.....Hög trumpet
Höger:.......Låg trumpet
Klapp:.......Cymbal


Laser Space Set
---------------
Vänster:.....Hög laser
Höger:.......Låg laser
Klapp:.......Laserkanon


Car Set
-------
Vänster:.....Motorvarv
Höger:.......Däckskrik
Klapp:.......Krasch


Country Set
-----------
Vänster:.....Hög gitarr
Höger:.......Låg gitarr
Klapp:.......Munspel


Barnyard Set (Bondgård)
------------
Vänster:.....Häst
Höger:.......Ko
Klapp:.......Får


Classical Orchestra Set (Klassisk orkester)
-----------------------
Vänster:.....Hög not
Höger:.......Låg not
Klapp:.......Cymbal


Cold Set (Förkylning)
--------
Vänster:.....Hosta
Höger:.......Snyta
Klapp:.......Nysa


Whip It Set (Piskning)
-----------
Vänster:.....Hög piskning
Höger:.......Låg piskning
Klapp:......."Ouch"!


Jungle Set
----------
Vänster:.....Elefant
Höger:.......Lejon
Klapp:.......Apa
___________________________________________________________________________

              10) MEDVERKANDE
___________________________________________________________________________

Nintendo som skapat Donkey Kong får självfallet ett tack liksom utvecklarna 
till Donkey Konga, Namco.


Ett stort tack även till mig själv som varit så otroligt kreativ genom att 
publicera denna välskrivna guide. Tack!___________________________________________________________________________

            11) JURIDISK INFORMATION
___________________________________________________________________________

Denna guide är skriven av Joakim Danielsson, på Spelguider.net och GameFAQs 
känd som Ernst Stavro Blofeld. Guiden är skyddad av upphovsrättslagen. Det 
är tillåtet att spara den och skriva ut den, men inte sälja den, lägga ut 
den på andra hemsidor eller distribuera den till andra. Guiden är till för 
personligt nyttjande och om du skriver ut guiden måste denna sektion följa 
med.


© Copyright 2009 Joakim Danielsson, hammerdal @ gmail.com