Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Super Mario 64
Super Mario 64
Paper Mario
Paper Mario
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask

Users who love this game also love:

Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Championship Motocross 2001 Featuring Ricky Carmichael
Championship Motocross 2001 Featuring Ricky Carmichael
Fleet Commander
Fleet Commander
Nakajima Satoru Kanshuu: F-1 Hero '94
Nakajima Satoru Kanshuu: F-1 Hero '94
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo