Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!

Users who love this game also love:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario 64
Super Mario 64