Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Metroid Prime
Metroid Prime

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie