Credits

Character DesignerHiroshi Kajiyama
DirectorShugo Takahashi
GraphicsTomonori Shinjou
GraphicsKensuke Suzuki
Map designerTatsuaki Ikeda
Map designerTatsuya Niikura
Map designerShuji Shimizu
MusicMotoaki Takenouchi
ProducerHiroyuki Takahashi
ProgrammerHaruki Kodera
ProgrammerKenji Numaya
ProgrammerYasuhiro Taguchi
ProgrammerYutaka Yamamoto
ScriptingHiroyuki Takahashi
Sound EffectsDougen Shibuya

Contributions