Users who own this game also own:

Land of Illusion
Land of Illusion
Secret of Mana
Secret of Mana
Super Mario 64
Super Mario 64
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

Shining Hearts
Shining Hearts
Nikoli no Sudoku +2 Dai-Is-Shuu: Sudoku - Nurikabe - Heyawake
Nikoli no Sudoku +2 Dai-Is-Shuu: Sudoku - Nurikabe - Heyawake
Tetris Axis
Tetris Axis
Hanaoni: Koisomeru Koku - Eikyuu no Shirushi
Hanaoni: Koisomeru Koku - Eikyuu no Shirushi
Wonder Hole
Wonder Hole