Users who own this game also own:

Land of Illusion
Land of Illusion
Secret of Mana
Secret of Mana
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Dungeon Explorer
Dungeon Explorer

Users who love this game also love:

Moldorian
Moldorian
Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special
Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special
Crystal Prison
Crystal Prison
G-LOC Air Battle
G-LOC Air Battle
Space Harrier
Space Harrier