Users who own this game also own:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Super Mario 64
Super Mario 64
Secret of Mana
Secret of Mana
Land of Illusion
Land of Illusion
Breath of Fire
Breath of Fire

Users who love this game also love:

Saigo no Yakusoku no Monogatari
Saigo no Yakusoku no Monogatari
Daiteikoku
Daiteikoku
Tears to Tiara II: Heir of the Overlord
Tears to Tiara II: Heir of the Overlord
Sengoku
Sengoku
Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen Portable
Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen Portable