Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Metroid Prime
Metroid Prime
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!

Users who love this game also love:

Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Sonic Adventure 2 Battle
Sonic Adventure 2 Battle
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion