Users who own this game also own:

ChuChu Rocket!
ChuChu Rocket!
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Final Fight One
Final Fight One
Breath of Fire
Breath of Fire
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age

Users who love this game also love:

Inside My Radio
Inside My Radio
Kinniku Banzuke GB Chousen Monoha Kimida!
Kinniku Banzuke GB Chousen Monoha Kimida!
Greco Kara no Chousenjou! Keisan no Shiro to Obake-Tachi: Kakezan
Greco Kara no Chousenjou! Keisan no Shiro to Obake-Tachi: Kakezan
Gears of War
Gears of War
Victor Vran
Victor Vran