Credits

Character DesignerTatsuya Yoshikawa
ComposerMinae Fujii
ComposerYasuaki Fujita
ComposerYoko Shimomura
ComposerMari Yamaguchi
TranslationMasayuki Fukumoto

Contributions