Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Kirby: Nightmare in Dream Land
Kirby: Nightmare in Dream Land
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap

Users who love this game also love:

Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Wario Land 4
Wario Land 4