Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario 64
Super Mario 64
Mario Kart 64
Mario Kart 64
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Doom 64
Doom 64
Star Fox 64
Star Fox 64
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.