Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. Deluxe
Super Mario Bros. Deluxe
Tetris
Tetris
F-Zero
F-Zero
Resident Evil
Resident Evil