Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Super Monkey Ball
Super Monkey Ball
Super Mario 64
Super Mario 64