Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario 64
Super Mario 64
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS