Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
Klonoa: Empire of Dreams
Klonoa: Empire of Dreams
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon

Users who love this game also love:

Terraria
Terraria
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Fantasy Life
Fantasy Life
Pokemon Picross
Pokemon Picross
Final Fantasy III
Final Fantasy III