Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Mega Man Zero 3
Mega Man Zero 3
Fire Emblem: The Sacred Stones
Fire Emblem: The Sacred Stones
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Tiny Toon Adventures
Tiny Toon Adventures
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2