Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon