Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!