Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Sonic Advance
Sonic Advance
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest

Users who love this game also love:

Half-Life: Source
Half-Life: Source
Half-Life 2: Episode Two
Half-Life 2: Episode Two
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
Kirby Super Star Ultra
Kirby Super Star Ultra