Users who own this game also own:

Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
F-Zero: Maximum Velocity
F-Zero: Maximum Velocity
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon

Users who love this game also love:

Umi no Nushi Tsuri
Umi no Nushi Tsuri
Crossword Puzzles
Crossword Puzzles
Asteka
Asteka
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
Mario Bros.
Mario Bros.