Users who own this game also own:

Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Golden Sun
Golden Sun

Users who love this game also love:

Wario World
Wario World
Disney Planes: Fire & Rescue
Disney Planes: Fire & Rescue
Tales of Symphonia
Tales of Symphonia
Infinity Runner
Infinity Runner
NASCAR Thunder 2003
NASCAR Thunder 2003