Users who own this game also own:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Pokemon Pinball
Pokemon Pinball
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2

Users who love this game also love:

Hayarigami Portable: Keishichou Kaii Jiken File
Hayarigami Portable: Keishichou Kaii Jiken File
Card Hero: Trading & Battle
Card Hero: Trading & Battle
Flushed Away
Flushed Away
Nushi Tsuri 64: Shiokaze Ni Notte
Nushi Tsuri 64: Shiokaze Ni Notte
International Rally
International Rally