Users who own this game also own:

Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun
Golden Sun
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

Metroid Prime
Metroid Prime
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Perfect Dark
Perfect Dark
Beyond Good & Evil
Beyond Good & Evil