Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Wii Sports
Wii Sports
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version

Users who love this game also love:

Freekstyle
Freekstyle
Space Pilgrim Episode IV: Sol
Space Pilgrim Episode IV: Sol
Street Racing Syndicate
Street Racing Syndicate
Puchi Novel: Shingaku no Shichigatsu
Puchi Novel: Shingaku no Shichigatsu
Moon Hunters
Moon Hunters