Users who own this game also own:

Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Classic NES Series: The Legend of Zelda
Classic NES Series: The Legend of Zelda
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Advance Wars
Advance Wars

Users who love this game also love:

NBA Jam 99
NBA Jam 99
Duke Nukem: Zero Hour
Duke Nukem: Zero Hour
James Cameron's Avatar
James Cameron's Avatar
F24: Stealth Fighter
F24: Stealth Fighter
Cowboy Kid
Cowboy Kid