Users who own this game also own:

Klonoa: Empire of Dreams
Klonoa: Empire of Dreams
Kirby: Nightmare in Dream Land
Kirby: Nightmare in Dream Land
Boktai: The Sun Is in Your Hand
Boktai: The Sun Is in Your Hand
Breath of Fire
Breath of Fire
Fire Emblem: The Sacred Stones
Fire Emblem: The Sacred Stones

Users who love this game also love:

My Baby First Steps
My Baby First Steps
4 Elements
4 Elements
Choukousou Kenzou Keikaku Buildinger
Choukousou Kenzou Keikaku Buildinger
Pokonyan! Henpokorin Adventure
Pokonyan! Henpokorin Adventure
The LEGO Movie Videogame
The LEGO Movie Videogame