Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Breath of Fire II
Breath of Fire II
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance

Users who love this game also love:

Turok: Rage Wars
Turok: Rage Wars
Cars
Cars
Reel Fishing Paradise 3D
Reel Fishing Paradise 3D
Alien Chaos 3D
Alien Chaos 3D
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D - Naha Premium
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D - Naha Premium