Users who own this game also own:

Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

Mamegoma: Yoi Ko Marui Ko Genki na Ko
Mamegoma: Yoi Ko Marui Ko Genki na Ko
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Daiichi Wa - Hikarume
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Daiichi Wa - Hikarume
Dark Heritage: Guardians of Hope
Dark Heritage: Guardians of Hope
Genimus
Genimus
Onna no Ko to Misshitsu ni Itara **shichau Kamoshirenai
Onna no Ko to Misshitsu ni Itara **shichau Kamoshirenai