Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance
Batman: Vengeance
Batman: Vengeance
Batman Begins
Batman Begins

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Tetris
Tetris
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Cruis'n USA
Cruis'n USA
NHL 99
NHL 99