Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Super Mario World
Super Mario World
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

Super Street Fighter IV: 3D Edition
Super Street Fighter IV: 3D Edition
Halo 2
Halo 2
Driver 2 Advance
Driver 2 Advance
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2