Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Metroid Fusion
Metroid Fusion
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap

Users who love this game also love:

007: NightFire
007: NightFire
James Bond 007: Everything or Nothing
James Bond 007: Everything or Nothing
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt
007: NightFire
007: NightFire
007: The World is Not Enough
007: The World is Not Enough