Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3

Users who love this game also love:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Final Fantasy
Final Fantasy
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Paper Mario
Paper Mario