Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee

Users who love this game also love:

Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Final Fantasy
Final Fantasy
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Paper Mario
Paper Mario