Users who own this game also own:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Advance Wars 2: Black Hole Rising
Advance Wars 2: Black Hole Rising
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mega Man Battle Network 3: Blue Version
Mega Man Battle Network 3: Blue Version
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance

Users who love this game also love:

Batman: Arkham Knight
Batman: Arkham Knight
Batman: Arkham Knight
Batman: Arkham Knight
SSX Tricky
SSX Tricky
Tom and Jerry: The Magic Ring
Tom and Jerry: The Magic Ring
WWF Road to Wrestlemania
WWF Road to Wrestlemania