Users who own this game also own:

Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror
Bomberman Max 2: Blue Advance
Bomberman Max 2: Blue Advance
Fire Emblem
Fire Emblem

Users who love this game also love:

Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Mario Kart 8
Mario Kart 8
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Super Mario World
Super Mario World
Disney's DuckTales
Disney's DuckTales